Ενημερωτική ημερίδα για το τοπικό πρόγραμμα «CLLD Leader» (για ιδιωτικές επενδύσεις στη Φωκίδα), 13 Μαΐου 2019, 18.30, Δημαρχιακό Μέγαρο Δελφών

Ενημερωτική ημερίδα για το τοπικό πρόγραμμα «CLLD Leader»
(για ιδιωτικές επενδύσεις στη Φωκίδα)

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, 18.30
Αίθουσα Παπαδημητρίου, Δημαρχιακό Μέγαρο Δελφών