3ο Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, 15 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2019

3ο Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

15 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2019