Ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος συζητά με τους δημότες, 6 Μαΐου 2019, 19.30, «Cappuccino Cafe», Άμφισσα

Ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος συζητά με τους δημότες

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, 19.30
«Cappuccino Cafe», Άμφισσα