Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα CLLD Leader στη Φωκίδα (Λιδωρίκι – 6/5, Ιτέα – 8/5, Άμφισσα – 15/5, Ευπάλιο – 29/5)

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα CLLD Leader στη Φωκίδα

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, 10.30 – 13.00, Λιδωρίκι

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 18.30 – 21.00, Ιτέα

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 18.30 – 21.00, Άμφισσα

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, 18.30 – 21.00, Ευπάλιο