Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 22 Νοεμβρίου 2018: Άμφισσα – Γραβιά – Πολύδροσος – Αμφίκλεια

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

22 Νοεμβρίου 2018, Πέμπτη

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Γραβιά, Περιφερειακό Ιατρείο

12.30 – 13.30: Πολύδροσος, Περιφερειακό Ιατρείο

10.00 – 14.00: Αμφίκλεια, Κέντρο Υγείας

kinitimonada