Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 3 – 4 Μαΐου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Παρασκευή 3 – Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311