Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, 5 Μαΐου 2019, 11.00, «Σπίτι των Νέων», Γαλαξείδι

Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

Κυριακή 5 Μαΐου 2019, 11.00
«Σπίτι των Νέων», Γαλαξείδι