Μαθαίνοντας την τοπική ιστορία μέσα από τη μυθοπλασία, συζήτηση με αφορμή δύο νέα βιβλία του Κώστα Στοφόρου, 29 Απριλίου 2019, 18.30, Βιβλιοθήκη Καστελλίων

Μαθαίνοντας την τοπική ιστορία μέσα από τη μυθοπλασία

συζήτηση με αφορμή δύο νέα βιβλία του Κώστα Στοφόρου

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, 18.30
Βιβλιοθήκη Καστελλίων