Εορτασμός Ναού Αγίου Γεωργίου Γαλαξειδίου στο νησάκι Άγιος Γεώργιος, 29 Απριλίου 2019, μεταφορά επισκεπτών με βάρκες από τις 10.00

Εορτασμός Ναού Αγίου Γεωργίου Γαλαξειδίου
στο νησάκι Άγιος Γεώργιος

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019
μεταφορά επισκεπτών με βάρκες από τις 10.00