Αθλητικοί Αγώνες για όλους στη Λιλαία, 29 Απριλίου 2019, μετά τη λειτουργία, Ναός Αγίου Γεωργίου

Αθλητικοί Αγώνες για όλους στη Λιλαία

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, μετά τη λειτουργία
Ναός Αγίου Γεωργίου