Εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες στη Βουνιχώρα από τον φασιστικό ιταλικό στρατό κατοχής (10 Απριλίου 1943), 29 Απριλίου 2019, 9.30, Βουνιχώρα

Εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες στη Βουνιχώρα
από τον φασιστικό ιταλικό στρατό κατοχής (10 Απριλίου 1943)

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, 9.30, Βουνιχώρα