Αναβίωση του Χορού του Ανδρειωμένου στη Βουνιχώρα, 28 Απριλίου 2019, μετά τον Εσπερινό της Αγάπης, Ναός Αγίου Νικολάου

Αναβίωση του Χορού του Ανδρειωμένου στη Βουνιχώρα!

Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου 2019
μετά τον Εσπερινό της Αγάπης
Ναός Αγίου Νικολάου