Δήμος Δωρίδας: Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων (Γλυφάδα – Κονιάκος – Μαραθιάς)

Δήμος Δωρίδας: Ανακοίνωση – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων (Γλυφάδα – Κονιάκος – Μαραθιάς)

Η ανακοίνωση – πρόσκληση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στον Δήμο Δωρίδας και συγκεκριμένα:
Τ.Κ. Γλυφάδας ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Κονιάκου ένας (1) υδρονομέας
Τ.Κ. Μαραθιά ένας (1) υδρονομέας

< πάτησε εδώ για να δεις τη σχετική ανακοίνωση >