«Πατρίδα μας η Στερεά»: «Ανάγκη για παρεμβάσεις στην Α5 υγειονομική διάταξη, πρόταση για ειδικό χωρικό γύρω από τον ταμιευτήρα Μόρνου»

«ΑΝΑΓΚΗ για παρεμβάσεις στην Α5 υγειονομική διάταξη, πρόταση για ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ γύρω από τον ταμιευτήρα Μόρνου»

Κανείς δεν θα διαφωνήσει για την ανάγκη ικανής λύσης, λύσης  που θα αναπτύξει την επιχειρηματικότητα, γύρω από τον Ταμιευτήρα Μόρνου.

Έρχονται και περνούν όμως τα χρόνια και τα προβλήματα για τον κόσμο της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης των προϊόντων του τομέα, παραμένουν ανοιχτά, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ας συμφωνήσουμε όλοι, Παρατάξεις, Κόμματα και οι έχοντες την ευθύνη στην Φωκίδα, ότι κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για την περιοχή είναι η στήριξη του Πρωτογενή Τομέα – της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων. Και την συμφωνία στα λόγια να την κάνουμε, σχέδιο, έργο, πράξη.

Επί δεκαετίες γνωστά τα προβλήματα για  το καθεστώς γύρω από τον Ταμιευτήρα.

Προκύπτουν κύρια, από την Α5 υγειονομική διάταξη του Υπ. Υγείας -και τροποποιήσεις αυτής -και από την αδυναμία της Πολιτείας να φέρει αλλά και να κρατήσει νομοθετικές λύσεις,  για συσχέτιση τόπου και χώρου αδειοδότησης  με την δυναμικότητα των μονάδων, το ελάχιστό για της απόστασης τους από τον Ταμιευτήρα και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης αποβλήτων.

Η λύση που νομοθετήθηκε το 2012, όταν το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε δεκτές παρεμβάσεις και του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Δωρίδας για τα παραπάνω, δεν είχε διάρκεια.

Προβλήματα υπάρχουν και για τις μονάδες μεταποίησης προϊόντων, δηλαδή, αν συνεχίσουμε να μην έχουμε  άμεση λύση στο πρόβλημα με την Α5,ταλαιπωρούμε έναν από τους πιο δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους στη Φωκίδα και στερούμε δυνατότητες από τις οικογένειες των κτηνοτρόφων.

Προτείνουμε:

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον Δήμο Δωρίδας, το Υπ. Περιβάλλοντος, το Υπ. Υποδομών και το Υπ. Υγείας, την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ , να συζητήσουν και να κλείσουν σε αυστηρό ορίζοντα ολίγων μηνών:

 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ :
 • Έργο Υποδομής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή, δηλαδή βιολογικός καθαρισμός που θα αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα και στη Δ.Ε. Λιδωρικίου αλλά και στις Φυλακές Μαλανδρίνου. Συζητήσεις γίνονται. Ελπίζουμε σύντομα να καταλήξουν σε έργο με αρχή, μέση και τέλος και σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Το κόστος διαχείρισης του έργου θα πρέπει να αναληφθεί είτε από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στο μέρος που αναλογεί, από τις Φυλακές, που ήδη ετήσια πληρώνουν υψηλό τίμημα για την μεταφορά των λυμάτων.
 • Σημειώνουμε, ως παρατήρηση την ακύρωση έργου, από κυβέρνηση Σαμαρά, που αφορούσε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ, τον βιολογικό καθαρισμό Λιδωρικίου, το αποχετευτικό της περιοχής και την παροχέτευση του νερού μετά την επεξεργασία μακριά από τον ταμιευτήρα -χωρίς έκτοτε, από το 2012- να υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη που να οδηγεί σε σαφή λύση.
 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΟΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ.

2.1. Έως την συνολική λύση του προβλήματος, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε λύσεις που θα λειτουργήσουν περισσότερο γρήγορα, όπως αυτή της μερικής προσαρμογής της Α5, στοχευόμενα, σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με  την χωροθέτηση  τους σε  θύλακες , που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτή διαδικασία αδειοδοτήσεων και λειτουργίας, στις εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων και μεταποίησης προϊόντων.

2.2. Στις περιοχές που θα χωροθετήσουμε ως θύλακες δραστηριοτήτων – θα πρέπει να εγκατασταθούν  κλειστά συστήματα συγκέντρωσης, επεξεργασίας  και χρήσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, αυτά που τα προγράμματα αντιμετωπίζουν ως «κυκλική οικονομία».

2.3.  Η επένδυση αυτή, με κοινή μας πρόταση, θα μπορούσε  να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία.

2.4. Το βήμα αυτό, επί της ουσίας, είναι μεταξύ των πραγμάτων  πρέπει να υλοποιηθούν – συγκέντρωση και επεξεργασία αποβλήτων και από τις μονάδες – ώστε να λειτουργήσει η μακροχρόνια και οριστική λύση της Α5.

2.5. Από τους Αιρετούς της περιοχής να αναζητηθούν και να προταθούν νομοθετικές παρεμβάσεις που να επιτρέπουν λύσεις για τις δραστηριότητες κοντά στον Ταμιευτήρα, ανάλογη με αυτή του 2012, συσχέτιση δυναμικότητας εγκαταστάσεων και μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, με απόσταση εγκατάστασης από τον Ταμιευτήρα.

 Παράλληλα, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και ορθολογικά ζητήματα των Κτηνοτρόφων στη Φωκίδα που, μεταξύ των άλλων – κόστος εφοδίων και ζωοτροφών,  τιμές προϊόντων – αφορούν :

 1. Δικαιώματα βοσκοτόπων,
 2. Σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων και προστασία πηγών,
 3. Έλεγχος υπηρεσιών για παράνομες ελληνοποιήσεις,
 4. Διάταξη Υπηρεσιών και Επιστημονικό Δυναμικό, να βρίσκονται δίπλα στον παραγωγό,
 5. Εκπαίδευση. Γεωργικές, κτηνοτροφικές , μελισσοκομικές  σχολές κατανεμημένες στην περιφέρεια. Είναι ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει εδώ, στην δική μας προσπάθεια.
 6. Υποδομές, δρόμοι – ηλεκτρικό προς τις μονάδες.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 ΒΩΤΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ