Λόγω Μεγάλης Παρασκευής, η Λαϊκή Αγορά Ιτέας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Λόγω Μεγάλης Παρασκευής, η Λαϊκή Αγορά Ιτέας
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Δήμος Δελφών
Αυτοτελές Τμήμα Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Απασχόλησης

Ιτέα, 22-4-2019

Δελτίο Τύπου

Λόγω της αργίας της Μ. Παρασκευής, η διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Ιτέας θα πραγματοποιηθεί την Μ. Πέμπτη, 25-4-2019 τις συνηθισμένες ώρες.

Οι οδηγοί οχημάτων παρακαλούνται, για λόγους διευκόλυνσης της κίνησής τους αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, να μην σταθμεύσουν τα οχήματα τους στους χώρους λειτουργίας της λαϊκής αγοράς την αντίστοιχη ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής της.

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Απασχόλησης