Συνάντηση της Αφροδίτης Παπαθανάση (υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος) με τον διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρείας «Imerys» για το θέμα της Μεταλλείας στη Φωκίδα

Συνάντηση της Αφροδίτης Παπαθανάση
(υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος)

με τον διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρείας «Imerys»
για το θέμα της Μεταλλείας στη Φωκίδα

Δελτίο Τύπου

Στις 22/4/2019, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης της  IMERYS, είχα συνάντηση  για το θέμα της Μεταλλείας στη Φωκίδα με τον Διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρείας, κ. C. Poignon.

Στη συνάντηση έθεσα και επανέλαβα, βασικές για μένα αρχές, που χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτω:

 1. Η Μεταλλεία είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της περιοχής και της Στερεάς Ελλάδας συνολικά.
 2. Πρέπει να αναπτύσσεται βάση αυστηρών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αυστηρών κανόνων περιβαλλοντικής προστασίας και υποχρεώσεων αποκατάστασης.
 3. Οι συνθήκες αυτές τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί επαρκώς.
 4. Η Μεταλλεία μπορεί και αναπτύσσεται σε καθεστώς κοινωνικής συναίνεσης,
 5. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι να αισθάνονται επαγγελματικά ασφαλείς, τόσο για τις άμεσες όσο και τις έμμεσες θέσεις εργασίας.
 6. Η αδειοδότηση των μεταλλευτικών πεδίων να γίνεται με ασφαλή περιβαλλοντικά διαδικασία σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 7. Ο Βωξίτης είναι σημαντικό προϊόν για την Εθνική Οικονομία και η εξόρυξη του είναι η αρχή μιας πλήρους καθετοποιημένης διαδικασίας παραγωγής στην Ελλάδα, με παραγωγή αλουμίνας, αλουμινίου, οικοδομικών και τελικών προϊόντων αλουμινίου.
 8. Για λόγους εθνικού συμφέροντος είναι αναγκαίο να υπάρχει η αξιοποίησητης εγχώριας παραγωγής βωξίτη για να καλύπτει με προτεραιότητα την εθνική παραγωγή καθετοποιημένων προϊόντων.
 9. Αναζητούνται, δυστυχώς ακόμη, οι ορθές συνθήκες και η πληροφόρηση που θα όφειλαν Δημόσιο και Μεταλλευτικές Εταιρείες να έχουν, για τα αποθέματα βωξίτη και τον χωρικό σχεδιασμό αξιοποίησης ορυκτών πόρων με σεβασμό στις επόμενες γενεές.
  • Η πορεία του της Μεταλλείας στη Στερεά, χρειάζεται ικανή και ασφαλή αποτύπωση των αποθεμάτων Βωξίτη.
 10. Η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών στον τομέα της ασφάλειας και της έρευνας, σε πρέπει να συζητηθεί – και πιθανά – να προβλεφτεί σε εθνικά, τομεακά ή και  περιφερειακά, προγράμματα για έρευνα, ασφάλεια – καινοτομία στη Μεταλλεία, ειδικά:
  • Την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και με την απαιτούμενη συνεργασία Εξειδικευμένων οίκων, Κοινοτικών Οργάνων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, θα πρέπει -με τη συνδρομή όπου χρειάζεται και κοινοτικών πόρων και άρα και με την συμβολή των Περιφερειών και της Κεντρικής Διοίκησης- να αναπτυχθούν:
   • Μέτρα που να βοηθούν την έρευνα για μεταλλευτικά πεδία,
   • Κατάλληλες εφαρμογές και εργαλεία, που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου,
   • Ειδικά σε σχέση με νέες εξελίξεις στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορούν την έκθεση σε χημικές ουσίες και την εμπλοκή της εξορυκτικής δραστηριότητας, θα πρέπει Πανεπιστήμια, ερευνητικά Κέντρα, Κεντρική Διοίκηση και οι Επιχειρήσεις Κλάδου Μεταλλείας να προγραμματίσουν θεματικά πεδία έρευνας και ανάπτυξης καινοτομιών και να διαθέσουν πόρους για την έρευνα αυτή.
   • Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή στην τρέχουσα και επόμενη προγραμματική περίοδο.
 1. Επιμένουμε με ένταση και αταλάντευταστη βασική υποχρέωση των Εταιρειών για ορθές περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις, ενώ θα πρέπει με τη συνεργασία και συνδρομή τους να εκπονηθούν και μελέτες – έργα ευρύτερης προστασίας και σε σημεία εξόρυξης και εναπόθεσης και φόρτωσης και να προστατευθούν με σαφήνεια περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 2. Η επένδυση στην ασφάλεια και στη εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να είναι συνεχής.

Αφροδίτη Παπαθανάση