Ευχές για το Πάσχα από το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

Ευχές για το Πάσχα
από το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού