Μουσική βραδιά με Χρήστο Δασκαλόπουλο, Γιώργο Σταμούλη και Θύμιο Κοντογεώργο, 30 Ιουλίου 2016, 22.30, Πλατεία Κίρρας

Μουσική βραδιά
με Χρήστο Δασκαλόπουλο, Γιώργο Σταμούλη και Θύμιο Κοντογεώργο

30 Ιουλίου 2016, Σάββατο, 22.30
Πλατεία Κίρρας

259