Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου, 17 Απριλίου 2019, 19.30, Λιδωρίκι

Απολογιστική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19.30
Αίθουσα Συλλόγου, Πλατεία «Βαθειά», Λιδωρίκι