Συναυλία των μαθητών των τάξεων Πιάνου και Βιολιού του καθηγητή Αντώνη Ρεμούνδου του Δημοτικού Ωδείου Ιτέας, 17 Απριλίου 2019, 19.30, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Συναυλία των μαθητών των τάξεων Πιάνου και Βιολιού
του καθηγητή Αντώνη Ρεμούνδου
του Δημοτικού Ωδείου Ιτέας

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19.30
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας