«Το Διακόπι εισέρχεται στην εποχή του Ίντερνετ»

Το Διακόπι εισέρχεται στην εποχή του Ίντερνετ!