Πασχαλινό Παζάρι στο ΚΑΠΗ Άμφισσας, 15 – 16 Απριλίου 2019, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00

Πασχαλινό Παζάρι στο ΚΑΠΗ Άμφισσας

Δευτέρα 15 – Τρίτη 16 Απριλίου 2019, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00
Εθνικής Αντιστάσεως 28, Άμφισσα, τηλ. 2265022905