Προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Μακρυγιάννη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Αθήνα)

Προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Μακρυγιάννη
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Αθήνα)

ταμπουράς, τάσι, τσότρα για κρασί, λαγήνι

www.nhmuseum.gr