Πασχαλινό Παζάρι του Τοπικού Τμήματος Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, 12 – 15 Απριλίου 2019, 10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00, Κατάστημα Γιαγτζή και Γάτου, Άμφισσα

Πασχαλινό Παζάρι
του Τοπικού Τμήματος Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

12 – 15 Απριλίου 2019, 10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00
Κατάστημα Γιαγτζή και Γάτου, Άμφισσα