Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου της Άμφισσας, 13 Απριλίου 2019

Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου της Άμφισσας

Σάββατο 13 Απριλίου 2019