Ενημέρωση για τις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 13 Απριλίου 2019, 12.00 – 14.00, Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, Μαυρολιθάρι

Ενημέρωση για τις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σάββατο 13 Απριλίου 2019, 12.00 – 14.00

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, Μαυρολιθάρι

Ανακοίνωση

Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων στο Μαυρολιθάρι, από τις 12.00 μ. έως και τις 2.00 μ.μ., θα γίνεται ενημέρωση στους πολίτες για τις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Μαίρη Ζ. Ανδρεοπούλου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων Δήμου Δελφών