Πρόβα για το δρώμενο των Πηγαδιών (στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Άμφισσας), 12 Απριλίου 2019, 17.30, Πηγάδια, Άμφισσα

Πρόβα για το δρώμενο των Πηγαδιών
(στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Άμφισσας)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, 17.30
Πηγάδια, Άμφισσα