Έκθεση Κειμηλίων (1700 – 1850) από τη Συλλογή του Σπυρίδωνα Κατσίρα του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες» της Καλαμάτας, 9 – 14 Απριλίου 2019, Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης (Οικία Πανουργιά), Άμφισσα

Έκθεση Κειμηλίων (1700 – 1850)
από τη Συλλογή του Σπυρίδωνα Κατσίρα
του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες» της Καλαμάτας

9 – 14 Απριλίου 2019
Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης (Οικία Πανουργιά), Άμφισσα
εγκαίνια: Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 19.30
ώρες λειτουργίας: 10.00 – 13.30 και 18.00 – 20.30