Συνάντηση όσων συμμετέχουν στην αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων, 9 Απριλίου 2019, 17.00, Κάστρο Άμφισσας

Συνάντηση όσων συμμετέχουν στην αναπαράσταση
της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων

Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 17.00
Κάστρο Άμφισσας