«Ελαιόδεντρο: Προστασία, ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και αύξηση της προστιθέμενης αξίας», ενημερωτική εκδήλωση, 20 Απριλίου 2019, 11.00 – 13.30, Δημοτικό Σχολείο Τολοφώνας

Ελαιόδεντρο: Προστασία, ορθές καλλιεργητικές πρακτικές
και αύξηση της προστιθέμενης αξίας

ενημερωτική εκδήλωση

Σάββατο 20 Απριλίου 2019, 11.00 – 13.30
Δημοτικό Σχολείο Τολοφώνας