Η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και το Τοπικό Τμήμα Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού συμμετέχουν στην εθελοντική δράση «Let’s do it Greece», 7 Απριλίου 2019, 11.30 – 13.30

Η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας
και το Τοπικό Τμήμα Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
συμμετέχουν στην εθελοντική δράση «Let’s do it Greece»

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 11.30 – 13.30