Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 9 Απριλίου 2019, 18.00 – 20.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 18.00 – 20.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά