Συνάντηση όσων συμμετέχουν στην αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων, 5 Απριλίου 2019, 17.00, Οικία Πανουργιά, Άμφισσα

Συνάντηση όσων συμμετέχουν στην αναπαράσταση
της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, 17.00
Οικία Πανουργιά, Άμφισσα