«Βάσσος Μαυροβουνιώτης: Συλλέγοντας τη βιογραφία του στη Φωκίδα», ομιλία και παρουσίαση αυθεντικών αντικειμένων του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, 6 Απριλίου 2019, 19.30, Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

Βάσσος Μαυροβουνιώτης: Συλλέγοντας τη βιογραφία του στη Φωκίδα

ομιλία και παρουσίαση αυθεντικών αντικειμένων του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 19.30
Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού