«Όταν η Ανατολή σμίγει με τη Δύση», με τη Μικτή Πολυφωνική Χορωδία Κίρρας και τον Χορό Ιεροψαλτών «Ιωνίας Μελωδοί», 6 Απριλίου 2019, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Όταν η Ανατολή σμίγει με τη Δύση

με τη Μικτή Πολυφωνική Χορωδία Κίρρας
και τον Χορό Ιεροψαλτών «Ιωνίας Μελωδοί»

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας