«Συμμετοχή των Γαλαξειδιωτών στην Εθνεγερσία του 1821 – Τα γράμματα του Αγώνα», ομιλία – ανάγνωση, 7 Απριλίου 2019, 19.00, Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Συμμετοχή των Γαλαξειδιωτών στην Εθνεγερσία του 1821
Τα γράμματα του Αγώνα

ομιλία – ανάγνωση

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 19.00
Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου