Κάστινγκ βοηθητικών ηθοποιών για αμερικανο-ιταλική ταινία, 4 Απριλίου 2019, 17.00 – 21.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα (γυρίσματα: Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, Δελφοί)

Κάστινγκ βοηθητικών ηθοποιών για αμερικανο-ιταλική ταινία

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, 17.00 – 21.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα 

γυρίσματα: Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, Δελφοί