Το Γαλαξείδι συμμετέχει στην εθελοντική δράση «Let’s do it Greece», 4 Απριλίου 2019, πρωί

Το Γαλαξείδι συμμετέχει στην εθελοντική δράση «Let’s do it Greece»

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, πρωί