Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών – Κοινωνικές Δομές (προεκλογικό βίντεο)

προεκλογικό βίντεο

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών – Κοινωνικές Δομές

υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Δελφών: Θανάσης Παναγιωτόπουλος
(Δήμαρχος Δελφών)