Λαμπαδηφορία στο Γαλαξείδι, 24 Μαρτίου 2019, 20.00, από τα Μανουσάκια

Λαμπαδηφορία στο Γαλαξείδι

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, 20.00
από τα Μανουσάκια

διοργάνωση: Σύλλογος Γυναικών Γαλαξειδίου