Εθελοντική Αιμοδοσία στα Καστέλλια, 27 Ιουλίου 2016, 18.00 – 20.00, Περιφερειακό Ιατρείο Καστελλίων

Εθελοντική Αιμοδοσία στα Καστέλλια!

27 Ιουλίου 2016, Τετάρτη, 18.00 – 20.00
Περιφερειακό Ιατρείο Καστελλίων

μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων
υπεύθυνος αιμοδοσίας: Ιωάννης Παππάς του Αθανασίου

486