Μουσική βραδιά με τον Θανάσση Τσακιράκη, 24 Μαρτίου 2019, «Beerock», Ιτέα

Μουσική βραδιά με τον Θανάσση Τσακιράκη

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019
«Beerock», Ιτέα