Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδας θα παραμείνουν κλειστές στις 27 Μαρτίου 2019

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδας
θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Δήμος Δωρίδος
Διεύθυνση Διοικητικού

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, οι Διοικητικές Υπηρεσίες (και αυτές των Κ.Ε.Π.) του Δήμου Δωρίδος θα παραμείνουν κλειστές, λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε σεμινάριο (που θα διεξαχθεί στην Άμφισσα) για την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Ο Διευθυντής
Γουργουλέτης Οδ. Επαμεινώνδας