Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 21 Νοεμβρίου 2018: Άμφισσα – Δελφοί – Χρισσό

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Δελφοί – Χρισσό, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada1