Χορός Α’ – Β’ Λυκείου Ερατεινής, με τον ντι τζέι Jonny Petsas, 22 Μαρτίου 2019, 22.30, Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο», Ερατεινή

Χορός Α’ – Β’ Λυκείου Ερατεινής

με τον ντι τζέι Jonny Petsas

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 22.30
Καφέ – Μπαρ «Πέτρινο», Ερατεινή