Ο Παναγιώτης Ταγκαλής («Επιλογή Ευθύνης») για το Αποχετετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Κίρρας

Ο Παναγιώτης Ταγκαλής («Επιλογή Ευθύνης»)
για το Αποχετετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Κίρρας

Ολοκλήρωση Αποχετετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που «παρέλαβε» ενταγμένο η Δημοτική Αρχή, αφού πρόκειται για την τρίτη και τελευταία φάση του αποχετευτικού δικτύου της Κίρρας, το οποίο πέντε χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μετά από παλινωδίες και κωλυσιεργίες ετών, μετά από άστοχες και γραφειοκρατικές παρεμβάσεις και τέλος, μετά από την έκπτωση του έργου από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2008-2014 όπου και είχε αρχικά ενταχθεί, και την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, ο οποίος μετέφερε το κόστος κατασκευής του αποχετευτικού Κίρρας και Βιολογικού Ιτέας, σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια, η οποία είχε προνοήσει να δεσμεύσει πιστώσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ολοκληρώνονται οι υποδομές συλλογής λυμάτων του οικισμού της Κίρρας (οικισμός Γ’ κατηγορίας).

Η μελέτη του έργου προβλέπει κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με το σύστημα αναρρόφησης (vacuum) που επιτρέπει τη σχετικά επιφανειακή τοποθέτηση των αγωγών με αποτέλεσμα την άμβλυνση έως το μηδενισμό των προβλημάτων εμπλοκής με αρχαιολογικά ευρήματα. Από ποσοτική άποψη το προβλεπόμενο δίκτυο συντίθεται από: – Αγωγούς αναρρόφησης μήκους περίπου 4.950 m αποτελούμενους από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου από Φ90 έως Φ160. – Ογδόντα (80) περίπου φρεάτια με βαλβίδες αναρρόφησης. – Πλήρες σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης του έργου. – Εξοπλισμό ελέγχων. – Ένα (1) πλήρες αντλιοστάσιο αναρρόφησης με αντλίες κενού και υποβρύχιες αντλίες μεταφοράς των λυμάτων στο υφιστάμενο Α/Σ κατάθλιψης προς το αποχετευτικό σύστημα Ιτέας.

Αρχές Φεβρουαρίου θεωρητικά άρχισε η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί προς το παρόν να καταστεί εφικτό λόγω μη σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού, αφού η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δεν έχει μεριμνήσει αναλόγως !

Η ολοκλήρωση του έργου δεν διασφαλίζει και την λειτουργία του, αφού απαιτείται πρόσθετη εργολαβία για την κατασκευή των παροχών σε κάθε ιδιοκτησία. Να διευκρινίσουμε ότι οι παροχές δεν ήταν δυνατόν να έχουν συμπεριληφθεί στο αρχικό έργο, λόγω του ότι δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες. Το πρόσθετο έργο δεν έχει προγραμματιστεί από τη Δημοτική Αρχή.

Στόχος μας είναι η μελέτη και υλοποίηση του συμπληρωματικού έργου, ώστε να καταστεί εφικτό η λειτουργία του ιδιαιτέρως σημαντικού έργου, μέγιστης περιβαλλοντικής αξίας για της πόλη της Κίρρας και για ολόκληρη την περιοχή.

Παναγιώτης Ταγκαλής
Υποψήφιος Δήμαρχος Δ.Δελφών

ΑΜΦΙΣΣΑ, 19.3.2019