Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, 19 Μαρτίου 2019, 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, 19.00
Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Συμβούλους Τ.Κοιν. Κίρρας:
1.) Γεωργία Καπαρέλη – Καπούρου
2.) Γεώργιος Τιμολέων

σύγκλησης τακτικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας
Σχετικά:Τα άρθρα 88, 89 του Ν.3852/2010

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 19η Μαρτίου 2019 και ώρα 19.00, να προσέλθετε στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας σε δημόσια συνεδρίαση, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Ενημέρωση σχετικά με το κληροδότημα Μακεδών (σχετ. το με αρ. πρωτ. 21216/24-10-2018 έγγραφο του Π.Σ. «Οι φίλοι της Κίρρας»).

2. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στη ΔΕΔΗΕ για την μεταφορά υποσταθμού από την πρόσοψη του κτηρίου Μακεδών, προς συντέλεση στην ανάδειξη κτηρίου.

3. Αποδοχή προτάσεων για την ανάδειξη της Κίρρας που υποβλήθηκαν στο Υπ. Πολιτισμού από τον πολιτιστικό σύλλογο «Η ΚΙΡΡΑ».

4. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέπτη έμπροσθεν του Σούπερ Μάρκετ Βορριά.

5. Αλιευτικό καταφύγιο – φωτισμός.

6. Ενημέρωση θεμάτων που αφορούν την Τ.Κ. Κίρρας.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητας Κίρρας
Γεωργία Μαντά