Λαμπαδηφορία στη Βουνιχώρα, 24 Μαρτίου 2019, μετά τον Εσπερινό, από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Λαμπαδηφορία στη Βουνιχώρα

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, μετά τον Εσπερινό
από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου