Απλές ασκήσεις Γιόγκα, συμμετοχή ελεύθερη, κάθε Τετάρτη, 16.30 – 18.00, Λέσχη Ψυχαγωγίας «Αύρα» Ιτέας

Δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στις 20 Νοεμβρίου 2019.

Απλές ασκήσεις Γιόγκα

συμμετοχή ελεύθερη

με τη Δέσποινα Παπαϊωάννου (τηλ. 6978387543)

κάθε Τετάρτη, 16.30 – 18.00, Λέσχη Ψυχαγωγίας «Αύρα» Ιτέας
Σκαρίμπα 9 (πρώην Αγροτικό Ιατρείο), Ιτέα