Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 20 Μαρτίου 2019, 17.30 – 20.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου